معاون استاندار: دستگاه های قم زمینه تسهیل خدمت رسانی الکترونیک را فراهم کنندبه گزارش ایرنا، سید صدرالدین موسوی روز یکشنبه در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان قم با موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری، اظهار داشت: به طور کلی همه دستگاه های اداری، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استانداری قم موانعی که در فرایند کاری خدمات رسانی به صورت الکترونیکی و میز خدمت وجود دارد را شناسایی و به استانداری ارائه کنند.
وی افزود: استانداری قم در خصوص رعایت حقوق شهروندی، آیین نامه اجرایی را به دستگاه ها ابلاغ کرد تا خدمات بهتری به مراجعه کنندگان ارائه شود.
وی تاکید کرد: مراجعه کنندگان به دستگاه های اداری باید از چالش های سیستمی به دور باشند و با راهنمایی کارمندان، فرایند کاری خویش را در کوتاه ترین مدت زمانی با رضایت مندی طی کنند.
وی با اشاره به این که نباید فرایند کاغذبازی در دستگاه ها، مراجعه کنندگان را خسته کند گفت: از سال های گذشته بحث خدمات رسانی مطلوب در دستگاه ها به مردم مورد پیگیری قرار گرفته است تا مردم درگیر رفت و آمدهای اداری برای دریافت خدمت نباشند.
معاون استاندار قم اضافه کرد: باید قوانین و مقررات مزاحم در این خصوص شناسایی و اصلاح شود، ضمن این که در این زمینه توسط برخی از دستگاه های استان اقدام های خوبی صورت گرفته است و دستگاه های اجرایی فرایندهای سیستمی را کوتاه تر کرده اند.
موسوی با اشاره به این که مردم نیز باید احترام به کارمندان دولت را مورد توجه قرار دهند گفت: همان گونه که رعایت حقوق شهروندی و اکرام مراجعه کنندگان در دستگاه ها مورد تاکید است مردم نیز باید در قبال خدماتی که از کارمندان دستگاه ها دریافت می کنند، احترام را سرلوحه رفتار خویش قرار دهند.
وی گفت: به منظور کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع باید در دستگاه ها میز خدمت الکترونیک برای اطلاع رسانی شفاف و ارائه خدمات به شهروندان تعریف شود.
وی ادامه داد: همچنین برای آن دسته از خدمات که به موجب قانون و مقررات یا شرایط خاص، امکان ارائه در میز خدمت الکترونیک وجود ندارد باید مردم به صورت حضوری راهنمایی تا با فرایند دریافت خدمات آشنا شوند.
موسوی خاطرنشان کرد: در خصوص نحوه خدمات رسانی و برخورد با مراجعه کنندگان، بازرسی هایی از دستگاه های اداری قم صورت خواهد گرفت.
۸۱۳۸/ ۱۱۷۵ خبرنگار: فرزانه پیری ** انتشار: رضا علیمحمدیانتهای پیام /*